PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 bai thi Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]
2 tuần 28 Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]
3 Giáo án MT tuan 15 Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]
4 Giáo án MT tuan 21 Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]
5 Giáo án MT tuan 20 Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]
6 Giáo án MT tuan 19 Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]
7 Giáo án MT tuan 18 Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]
8 Giáo án MT tuan 17 Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]
9 Giáo án MT tuan 16 Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]
10 Giáo án mỹ thuật tuần 10 Vũ Thị Hạnh [HyperLink19]