PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kết quả đánh giá xếp loại học sinh cuối ki 1 năm học 2011-2012 6/1/2012 [HyperLink19]
2 Kết quả KT chất lượng HSG lớp 5 đợt 1 Nguy?n Th? [HyperLink19]
3 Hồ sơ nâng lương thường xuyên của đ/c Vũ Thị Mai - HP Nguy?n Th? [HyperLink19]
4 Báo cáo kết quả HS Giỏi lớp 5 tháng 9+10 năm học 2011 - 2012 Vu Th? Mai [HyperLink19]
5 Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11/2011 Vu Th? Mai [HyperLink19]