PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch Hội giảng - Hội thi GVG trường đợt 20/11 năm học 2011 - 2012 26/11/2011 [HyperLink19]
2 Kế hoạch Thi Viết chữ đẹp cấp trường đợt 1 năm học 2011 - 2012 26/11/2011 [HyperLink19]
3 Kế hoạch Thi kể chuyện cấp trường đợt 1 năm học 2011 - 2012 26/11/2011 [HyperLink19]
4 Kế hoạch tổ chức giao lưu Hiệu trưởng giỏi cấp huyện 05/12/2011 [HyperLink19]
5 Kế hoạch tổ chức chuyên đề cụm Tráng Liệt. 05/12/2011 [HyperLink19]
6 Kế hoạch tổ chức SHTT chào mừng ngày 22-12-2011 08/12/2011 [HyperLink19]
7 Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và cấp huyện. 16/12/2011 [HyperLink19]
8 Kế hoạch tổ chức đại hội liên đội trường TH Thạch Lõi 21/10/2012 [HyperLink19]
9 to chuc trung thu 25/10/2012 [HyperLink19]
10 kế hoạch năm học 2012- 2013 29/10/2012 [HyperLink19]
11 kế hoạch kảo sát đầu năm 29/10/2012 [HyperLink19]
12 kế hoạch lao động 29/10/2012 [HyperLink19]
13 KH KTDK GKII-2013 28/03/2013 [HyperLink19]