PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
  

Chi bộ Tiểu học Thạch Lỗi là một chi bộ trực thuộc Huyện ủy Cẩm Giàng .
   Chi bộ Tiểu học Thạch Lỗi gồm 13 đảng viên trên tổng số 19 cán bộ giáo viên (thời điểm tháng 06 năm 2008). Đ/c Phm Thuý Ngoan làm Bí thư chi bộ, đ/c Trịnh Thị Ngân: phó Bí thư, đ/c Nguyễn Văn Tuyển: y viên ban chi ủy.

   Sau Đại hội chi bộ, Chi bộ có 11 đảng viên, ban chi ủy gồm 3 đồng chí: Đ/c Trịnh Thị Ngân làm bí thư chi bộ, đ/c Nguyễn Văn Tuyển : phó Bi thư, đ/c Vũ Thị Bình ; Ủy viên ban chi ủy.

Mục tiêu của chi bộ là phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh .
Năm 2005 : Đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2005 .
Năm 2006 : Đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2006

Năm 2007: Giấy khen vì đã có thành tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2008 : Đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2009 : Chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biể
u năm 2009

Năm 2010 : Chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2010 .

Năm 2011 : Chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2011.
Năm 2012 : Chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2012.
Năm 2013Chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2013.
Năm 2014Chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2014.
Năm 2015Chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2015.
Năm 2016:Chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2016
Năm 2017:Chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2017.
Sau Đại hội chi bộ, Chi bộ có 12 đảng viên, ban chi ủy gồm 3 đồng chí: Đ/c Phạm Huy Thành làm bí thư chi bộ, đ/c Vũ Thị Bình: phó Bi thư, đ/c Nguyễn Văn Tuyển ; Ủy viên ban chi ủy.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI

Trường tiểu học Thạch Lỗi thành lập năm: 1967 chung hai cấp  
Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, nhiệt tình và sáng tạo trong mọi công việc.
*Năm học 2005 – 2006
Đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn1.

*Năm học 2006-2007

- Đạt danh hiệu trường tiên tiến  .

- Giao l­ưu toán tuổi thơ trường đạt gải nhất cụm.

Thi giáo viên giỏi huyện: Đạt đ/c Hoàng Thị Nhã, Phan Thị Hạnh

*Năm học 2007- 2008

-          Đ/c: Chu Thị Nết đat giáo viên giỏi cấp huyện

-          Chiến sĩ thi đua cấp huyện: Đ/c Phạm Thị Thúy Ngoan, Trịnh Thị Ngân, Chu Thị Nết

-     Đạt danh hiệu trường tiên tiến     .

*Năm học : 2008- 2009

-        Đ/c Phan Thị Hạnh- Đạt giải ba thi giáo viên giỏi cấp huyện.

-          Chiến sĩ thi đua đ/c Trịnh Thị Ngân, Phan Thị Hạnh.

-          Đạt danh hiệu trường tiên tiến.

*Năm học 2009 – 2010:

Học sinh giỏi huyện : 7 em ( Hoàng Thị Thương, Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Duy Tú,Trần Đình Thọ, Vũ Thạch Viện,  Vũ Đức Trung)

Chiến sĩ thi đua: Trịnh Thị Ngân, Vũ Thị Bình, Chu Thị Nết.

 *Năm học 2010- 2011

-Trường đạt trường tiên tiến.

- Em Vũ Thuỳ Dương giải nhì toàn quốc giao lưu tiếng hát dân ca.

-Em Nguyễn Thị Thảo lớp 3B đạt gải ba thi VSCĐ cấp huyện.

-Chiến sĩ thi đua đ/c Trịnh Thị Ngân, Nguyễn Thị Hạnh.

* Năm học : 2011-2012

Trường đạt trường tiên tiến.

-          Em : Em Vũ Thị Diễm Quỳnh học sinh giỏi cấp huyện

-          Chiến sĩ thi đua đ/c: Trịnh Thị Ngân

-          Đ/c trịnh Thị Ngân- tặng giấy khen UBND huyện về thực hiện công tác BHYT nhà trường.

* Năm học : 2012-2013: Em Vu Van Toi học sinh giỏi cấp huyện

  Chiến sĩ thi đua đ/c: Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Nguyễn Thị Tám

Lao động tiên tiến: Trịnh Thị Ngân, Vũ Thị Thắm, Vũ Thị Bình

Năm học: 2013-2014 . Trường đạt trường tiên tiến.

Năm học 2014 - 2015

Chiến sĩ thi đua: Đ/c Trịnh Thị Ngân, Vũ Thị Thắm, Nguyễn Văn Tuyển

Lao động tiên tiến: Vũ thị Bình, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Len, Vũ Thị Hạnh, Hoàng Thị Nhã, Nguyễn Thị Nhung, Bùi Thị Vân, Phan Thị Hạnh, Chu Thị Nết...

Năm học 2015-2016: Trường đạt trường Tiên tiến

2 đồng chí: Chu Thị Nết và Phan thị Hạnh tham gia hội thi " Giáo viên chủ nhiệm giỏi" . Đ/c Chu Thị Nết đạt giải nhất hội thi.

 Học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh: Lê Hoàng Phong, Nguyễn Thị Thảo..

Chiến sĩ thi đua: Trịnh thị Ngân, Phạm Thị Bích, Lê Đức Tài

Lao động tiên tiến: Vũ Thị Bình, Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Bùi Thị Vân, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn thị Nhung, Hoàng Thị Nhã, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ thị Thắm, Vũ Thị Hạnh, Vũ Thị Hoài, Nguyễn thị Tám..

Năm học 2016-2017: Trường đạt trường tiên tiến.

Chiến sĩ thi đua: Trịnh Thị Ngân, Nguyễn Thị Hạnh

Lao động tiên tiến: Vũ Thị Bình, Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Bùi Thị Vân, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn thị Nhung, Hoàng Thị Nhã, Vũ thị Thắm, Vũ Thị Hạnh, Vũ Thị Hoài....

Năm học 2017-2018: Trường đạt tiên tiến.


CÔNG ĐOÀN
Công đoàn trường TH Thạch Lỗi gồm 20 đoàn viên công đoàn. Chủ tịch công đoàn là Cô Chu thị Nết, cô Vũ Thị Hạnh - phụ trách công tác nữ công, thầy Nguyễn Văn Tuyển làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân.
Công đoàn trường TH Thạch Lỗi  là một tập thể đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên tổ chức.
Năm 2004 - 2005 :
Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2005 - 2006 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2006 - 2007 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2007 - 2008 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2008 - 2009 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2011 - 2012: Công đoàn trường TH Thạch Lỗi gồm 20 đoàn viên công đoàn. Chủ tịch công đoàn là Cô Chu Thị Nết, cô Vũ Thị Hạnh  phụ trách công tác nữ công, Nguyễn Văn Tuyển làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân. Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Năm 2012 - 2013 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc

Năm 2013-2014:Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh 

Năm 2014-2015: Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh 

Năm 2015-2016: Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh 

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh 

Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh 

CHI ĐOÀN
Chi đoàn trường TH Thạch Lỗi gồm 9 đoàn viên. Bí thư đoàn là Cô Phạm Thị Chinh, cô Nguyễn Thị Tám làm tổng phụ trách.
Chi đoàn trường TH Thạch Lỗi là một chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn Cẩm Giàng, các đoàn viên trong chi đoàn là các thầy cô giáo có năng lực chuyên môn giỏi, luôn sáng tạo trong mọi hoạt động đoàn và đội.
Năm 2005 - 2006 : Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Cẩm Giàng  tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2006 - 2007 : Đạt danh hiệu Vững mạnh.
Năm 2007 - 2008 : Đạt danh hiệu Vững mạnh.
Năm 2008 - 2009 : Đạt danh hiệu Vững mạnh.
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Vững mạnh.
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Cẩm Giàng  tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2010 - 2011 : Số đoàn viên đầu năm là 7. Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh .
Năm 2011 - 2012 : Số đoàn viên đầu năm là 9. Đại hội chi đoàn ngày 20/9/2011 bầu cô Phạm Thị Chinh làm Bí thư.

Năm 2012-2013: Số đoàn viên là 9. Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Năm 2013-2014: Bí thư đoàn trường: Phạm thị Chinh - Thư viện.

Đội TNTP được huyện Đoàn tặng bằng khen Liên đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội.

Năm 2014-2015: Bí thư đoàn trường: Phạm thị Chinh - Thư viện.

Đội TNTP được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen Liên đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội.

Năm 2015-2016: Bí thư đoàn trường: Phạm thị Chinh - Thư viện

Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh.

Năm 2016-2017: Bí thư đoàn Phạm Thị Chinh - Thư viện

Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh.

Năm 2017-2018: Bí thư đoàn Vũ Thị Len - GV văn hóa

Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh.Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Cẩm Giàng  tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

TỔ 4 - 5

Tổ 4 -5 trường TH Thạch Lỗi gồm có 10 giáo viên và 1 đồng chí trong BGH. Tổ trưởng là cô Nguyễn Thị Hạnh, thư ký tổ là cô Hoàng Thị Nhã .
Năm học 2003 - 2004 :  Đạt danh hiệu tổ Lao động Tiên tiến.

Năm học 2003 - 2004 : Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người. Trong năm học có hai giáo viên trong tổ tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Tổ đạt Lao động Tiên tiến.
Năm học 2005 - 2006 : Tổng só cán bộ giáo viên trong tổ là 9 người.Đ/c Hoàng Thị Nhã làm tổ trưởng, Đ/c Phạm Thị Thúy Ngoan - Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện, các đ/c trong tổ đạt lao động tiên tiến. Tổ đạt tập thể lao động tiên tiến.
 
Năm học 2006 - 2007 : Có 1 GV 
đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đ/c Hoàng Thị Nhã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.Tổ đạt tập thể lao động tiên tiến. 
Năm học 2007 - 2008 :
  Đ/c Trịnh Thị Ngân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện. 
Năm học 2008 - 2009 : 
Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 9 người. Trong năm học có 6 HS đạt HS giỏi cấp Huyện về An Toàn Giao Thông .Đ/c: Trịnh Thị Ngân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện . Đạt danh hiệu tổ lao động Tiên tiến.
Năm học 2009 - 2010 : Có 5 em HS đạt HS giỏi cấp huyện. Chất lượng HS đầu vào lớp 6 xếp thứ 3 trong toàn huyện. Đạt danh hiệu tổ lao động Tiên tiến.
Năm học 2010 - 2011: 
Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người. Trong năm học có có 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 học sinh đạt giải Nhì Tiếng hát dân ca toàn quốc (Em: Vũ Thị Thùy Dương - 5B). Chất lượng HS đầu vào lớp 6 được xếp thứ 1 trong toàn huyện. 
Cô Nguyễn Thị Hạnh, Trịnh Thị Ngân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô Hoàng Thị Nhã, Nguyễn Thị Nhung, Vũ Thị Thắm, Vũ Thị Hạnh, Vũ Thị Hoài, Phạm Thị Chinh, Thầy Nguyễn Văn Tuyển, Đỗ Văn Việt đạt danh hiệu Lao động Tiên Tiến. Tổ đạt tập thể Lao động tiên tiến.
Năm học 2011 - 2012: 
 Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người. Trong tổ có 3 đ/c đạt SKKN cấp huyện.Chất lượng HS đầu vào lớp 6 xếp thứ 2 trong toàn huyện.
 Cô Trịnh Thị Ngân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô Hoàng Thị Nhã, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Tuyển, Đỗ Văn Việt, Vũ Thị Thắm.đạt da
nh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2012 - 2013: Vũ Thị Thắm.đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2013-2014: Cô Hoàng Thị Nhã, Vũ Thị Hoài, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Len, Vũ Thị Thắm, Nguyễn Thị Tám đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm hoc 2014- 2015: Cô Vũ Thị Thắm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô Hoàng Thị Nhã, Vũ Thị Hoài, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Len, Nguyễn Thị Tám đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2015-2016: Thầy Lê Đức Tài  đạt chiến sĩ thi đua

Cô Hoàng Thị Nhã, Vũ Thị Hoài, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Len, Nguyễn Thị Tám, Vũ Thị Thắm, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2016-2017: Cô Hoàng Thị Nhã, Lê Đức Tài, Vũ Thị Hoài, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Len, Nguyễn Thị Tám, Vũ Thị Thắm, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2017-2018: 

TỔ 1 - 2 -3
Tổ 1-2-3 trường TH Thạch Lỗi gồm có 10 giáo viên và 1 đồng chí trong BGH. Tổ trưởng là cô Phan Thị Hạnh, thư ký tổ là cô Nguyễn Thị Lan Anh .
Năm học 2003 - 2004 : Có 1 giáo viên đạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. giải nhì cấp tỉnh. Đạt tổ Lao động Tiên tiến.

Năm học 2003 - 2004 : Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người. Trong năm học có hai giáo viên trong tổ tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Tổ đạt Lao động Tiên tiến.
Năm học 2005 - 2006 : Đạt tổ lao động tiên tiến.

Năm học 2006 - 2007 : Đ/c Phan Thị Hạnh đạt GV giỏi cấp huyện, đ
ạt tổ lao động tiên tiến.
Năm học 2007 - 2008 :
  Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người
Năm học 2008 - 2009 :
Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 11 người. Trong năm học có một giáo viên trong tổ đạt giải Ba hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. Có 2 giáo viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện  và 8 đồng chí đạt Lao động tiên tiến..
Năm học 2009 - 2010 : Đ/c: Chu Thị Nết , Vũ Thị Bình đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện. Đạt tổ lao động Tiên tiến.
Năm học 2010 - 2011:
Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người. trong năm học có một giáo viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở . Một học sinh đạt giải ba hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện (em: Nguyễn Thị Thảo - 3B).
Năm học 2011 - 2012: 
Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người. Trong tổ có 3 đ/c đạt SKKN cấp huyện.
 Cô Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Bùi Thị Vân, Nguyễn Thị Tám, Vũ Thị Hoài,
Vũ Thị Bình đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người.
 Cô Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Bùi Thị Vân, Nguyễn Thị Tám, Vũ Thị Hoài, Vũ Thị Bình đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người.
 Cô Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Bùi Thị Vân, Nguyễn Thị Tám, Vũ Thị Hoài, Vũ Thị Bình, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Thị Nhung.. đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người.
 Cô Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Bùi Thị Vân, Nguyễn thị Nhung,Vũ Thị Hạnh, Vũ Thị Bình đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Nguyễn Văn Tuyển đạt chiến sĩ thi đua.
Năm học 2015-2016: Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người.
 Cô Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Bùi Thị Vân, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn thị Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Tuyển đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Trịnh Thị Ngân, Phạm Thị Bích đạt chiến sĩ thi đua.
Năm học 2016-2017: Đ/c Nguyễn Văn Tuyển - làm tổ trưởng
Cô Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Bùi Thị Vân, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn thị Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Tuyển đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Trịnh Thị Ngân đạt chiến sĩ thi đua.
Năm học 2017-2018:Đ/c Nguyễn Văn Tuyển - làm tổ trưởng
Cô Chu Thị Nết, Phan Thị Hạnh, Bùi Thị Vân, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn thị Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Tuyển đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Phạm Thị Bích đạt chiến sĩ thi đua.

Họ tên:Trịnh Thị Ngân

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ đào tạo: Đại học
Thành tích tiêu biểu :

Năm học : 2002- 2003:

    - Đạt giải nhất cấp huyện thi giáo viên giỏi.

-Đạt giải nhất cấp huyện, nhất tỉnh cuộc thi sử dụng đồ dùng dạy học.

- Được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

    - UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong năm học.

Năm học 2003- 2004 : Được bổ nhiệm Phó hiểu trưởng trường TH Thạch Lỗi.

-   Công nhận là   chiến sĩ thi đua cấp huyện

Năm học 2004- 2005 : 

    - Cong nhận chiến sĩ thi đua cấp huỵện. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm học 2005 – 2006 : 

    - Công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm học 2006- 2007 : 

    - Công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện .Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm học 2007- 2008 : 

    -  Công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện .Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

N¨m häc 2008 – 2009: 

    - Được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường TH Thạch Lỗi.

    - Công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện .Ngày 14 tháng 6 năm 2009 Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Năm học 2009- 2010 :  Được tặng giấy khen của UBND huyện hoàn thành công  tác bảo hiểm y tế .

-      Công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện .Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm học 2010 – 2011 : 

    - Công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện .Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm học 2011- 2012  :Ngày 22 tháng 11 năm 2011 Được Trung ương hội CTĐ tặng bằng khen. Công nhận chiến sĩ thi đua cấp

 huyện 

Năm 2012 - 2013: Công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện .

Năm 2013 - 2014: Công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện .

Năm 2014-2015 : Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Năm 2015-2016: Công nhận Chiến sĩ thi đua. Danh hiệu "giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Năm 2017-2018: Luân chuyển cán bộ quản lí về trường TH Cẩm Hoàng

Họ và tên: Vũ Thị Bình
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng .
Trình độ đào tạo: Đại học Quản lí Giáo dục.
Thành tích tiêu biểu:
  Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 1999.
  Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" cấp Huyện giai đoạn 1995 - 2000.
  Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp Huyện giai đoạn 2001 - 2005.

Năm 2003- 2004: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm 2004- 2005: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm 2004- 2005: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm 2005- 2006: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm 2006- 2007: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.

Năm 2007 -2008:Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà"
Năm 2008 - 2009:  Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Năm 2009 - 2010: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2010 - 2011: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2011 - 2012: Lao động Tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2013-2014: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2014-2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2015-2016: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
 Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Năm 2018-2019: Luân chuyển cán bộ quản lí về trường TH Lương Điền

Họ và tên : Phan Thị Hạnh
Chức vụ : Giáo viên dạy lớp 1 .Tổ phó tổ 1-2-3
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Sư phạm.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2005 - 2006: SKKN đạt cấp huyện.Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2006 - 2007: Đạt danh hiệu lao đọng tiên tiến.
Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà". 
Năm 2007 - 2008:
Thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt giải nhất cấp cơ sở. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2008 - 2009: Đạt giải ba hội thi giáo viên giỏi cấp huyện và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2009 - 2010:   Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2010 - 2011:  Kinh nghiệm sáng kiến đạt cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2011 - 2012:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2013-2014: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2014-2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2015-2016: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Họ và tên : Vũ Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên Mỹ thuật . Thanh tra nhân dân (từ ngày 01/09/2008 ).
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Mỹ thuật.
Công tác tại trường TH Thạch Lỗi từ tháng 01/04/2009. Đạt thành tích tiêu biểu:
Năm 2009 - 2010: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
Năm 2010 - 2011:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2012 - 2013: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2013 - 2014: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Họ và tên : Chu Thị Nết
Chức vụ : Giáo viên, chủ tịch Công đoàn.
Trình độ đào tạo : Cao đẳng
 Sư phạm .
Thành tích tiêu biểu : 
Năm 2000 - 2001: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
Năm 2001 - 2002: Đạt giải ba cấp huyện cuộc thi Nữ cán bộ giáo viên với kiến thức gia đình và kiến thức Pháp luật
.
Năm 2002 - 2003: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2003 - 2004: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đạt giải nhất cấp huyện môn Tiếng Việt hội thi giáo viên giỏi.                                        
Năm 2004 - 2005: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Được Sở GD tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Năm 2005 - 2006: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Đạt gải nhất cấp huyện, giải ba cấp tỉnh về hội thi cán bộ nữ công giỏi.
Năm 2006 - 2007: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2007 - 2008: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2008 - 2009: Có KNSK xếp loại Tốt cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2010 - 2011: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Được liên đoàn lao động tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

Năm 2011 - 2012: Có KNSK xếp loại Tốt cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012-2013: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.
Năm 2013-2014: Có KNSK xếp loại Tốt cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014-2015: Đạt danh hiệu lao đọng tiên tiến
Năm 2015-2016: Tham gia hội thi GVCN giỏi cấp huyện đạt giải nhất. Đạt lao động tiến tiến.

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
 Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việcnhà"

Họ và tên: BÙI THỊ VÂN
Chức vụ: Giáo viên CN lớp 2A
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.

Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" cấp Huyện giai đoạn 1995 - 2000.

Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp Huyện giai đoạn 2001 - 2005.

Thành tích tiêu biểu:

Năm học 2003- 2004: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2004- 2005: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2004- 2005: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm học 2005- 2006: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường
Năm học 2006- 2007: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.

Năm học 2007 - 2008: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2008 - 2009: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2009 - 2010: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2010 - 2011:Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2011 - 2012: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Năm 2012 - 2013: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2013-2014: Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà". Đạt lao động tiên tiến.
Năm 2014-2015: Đạt lao động tiên tiến.
Năm 2015-2016: Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà". Đạt lao động tiên tiến

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
 Năm 2017-2018:  Nghỉ hưu theo chế độ.

Họ và tên: HOÀNG THỊ NHÃ
Chức vụ: Giáo viên CN lớp 4B
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.

Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" cấp Huyện giai đoạn 1995 - 2000.

Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp Huyện giai đoạn 2001 - 2005.

Thành tích tiêu biểu:

Năm học 2003- 2004: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2004- 2005: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2004- 2005: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà". Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2005- 2006: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường
Năm học 2006- 2007: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.

Năm học 2007 - 2008: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2008 - 2009: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2009 - 2010: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2010 - 2011:Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2011 - 2012: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Năm 2012 - 2013: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm  2013-2014: Đạt lao động tiến tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm 2014-2015: Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".Đạt lao động tiên tiến.
Năm 2015-2016: Đạt lao động tiên tiến.

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
 Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".


Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUYỂN
Chức vụ: Giáo viên, .Tổ trưởng tổ 1-2-3.(vào ngành năm 1997)
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
Thành tích tiêu biểu:

Năm học 2003- 2004: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2004- 2005: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2004- 2005: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Năm học 2005- 2006: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường
Năm học 2006- 2007: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.
Năm học 2007- 2008: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.
Năm học 2008- 2009:
Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.
Năm học 2009- 2010: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.
Năm học 2010- 2011: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.
Năm học 2011- 2012: Lao động tiên tiến.

Năm 2012 - 2013: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2013-2014: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.

Năm 2014-2015: Đạt chiến sĩ thi đua.

Năm 2015-2016: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
 Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu  Lao động tiên tiến

Họ và tên: Vũ Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên CN lớp 5B.
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm.
Thành tích tiêu biểu:
      Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp Huyện giai đoạn 2001 - 2005.

Năm
2003- 2004: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.
Chiến sĩ thi đua cơ sở

Năm 2004- 2005 Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm 2004- 2005: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm 2005- 2006: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm 2006- 2007: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường.

Năm 2007 -2008: Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà". Đạt Lao động tiên tiến
Năm 2008 - 2009:  Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Đạt Lao động tiên tiến
Năm 2009 - 2010: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2010 - 2011: 
Đạt Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2011 - 2012: Lao động Tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2012-2013: Đạt Chiến sĩ thi đua. 

Năm 2013-2014: Đạt Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2014-2015: Giáo viên giỏi trường.Đạt Chiến sĩ thi đua.

 Năm 2015-2016: Đạt Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

  Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".


Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên CN lớp 5A.
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm.
Thành tích tiêu biểu:
      Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp Huyện giai đoạn 2001 - 2005.
Năm  2003- 2004: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện.Chiến sĩ thi đua cơ sở

Năm  2004- 2005 Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm  2004- 2005: Lao động tiên tiến. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm  2005- 2006: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm 2006- 2007: Đạt lao động tiên tiến.

Năm 2007 -2008: Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà". Đạt Lao động tiên tiến
Năm 2008 - 2009:  Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Đạt Lao động tiên tiến
Năm 2009 - 2010: .
Đạt Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2010 - 2011: 
.Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cấp huyện .Đạt giải Ba Hội thi giáo viên giỏi cấp Huyện. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm 2011 - 2012: Lao động Tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2012-2013: Lao động Tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2013-2014: Lao động Tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2014-2015: Lao động Tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2015-2016: Lao động Tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 

        Họ và tên: Phạm Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học.

Thành tích tiêu biểu:

Năm học 2003- 2004: Cán bộ thư viện. Đạt lao động tiên tiến. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2004- 2005: Cán bộ thư viện. Đạt lao động tiên tiến. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Năm học 2004- 2005: Cán bộ thư viện. Đạt lao động tiên tiến. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2005- 2006: Lao động tiên tiến.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2006- 2007: Lao động tiên tiến. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà". .

Năm học 2007 - 2008: Lao động tiên tiến.  Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2008 - 2009: Tháng 8/2008 là giáo viên dạy lớp 3B. Lao động tiên tiến. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2009 - 2010: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2010 - 2011:Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường Rèn HS viết chữ đẹp có
HS đạt gải ba về VSCĐ cấp huyện. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Năm học 2011 - 2012: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi cấp trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

 Năm 2012-2013: Đạt Lao động tiến tiến. 

Năm 2013-2014: Đạt Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2014-2015: Giáo viên giỏi trường.

 Năm 2015-2016: Đạt chiến sĩ thi đua. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên .
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm.
Thành tích tiêu biểu:

Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp Huyện giai đoạn 2001 - 2005.
Năm  2003- 2004: Lao động tiên tiến. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm  2004- 2005 Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm  2004- 2005: Lao động tiên tiến. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm  2005- 2006: Lao động tiên tiến. Giáo viên giỏi trường. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm 2006 -2007: Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".Đạt Lao động tiên tiến
Năm 2007 -2008:
Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà". Đạt Lao động tiên tiến
Năm 2008 - 2009:  Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Đạt Lao động tiên tiến
Năm 2009 - 2010: .
Đạt Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2010 - 2011: 
.Lao động tiên tiến. Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm 2011 - 2012: Lao động Tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

  Năm 2012-2013: Đạt lao động tiên tiến. 

Năm 2013-2014: Đạt Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2014-2015: Giáo viên giỏi trường.Đạt lao động tiên tiến.

 Năm 2015-2016: Đạt Lao động tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 

 

        Họ và tên : Vũ Thị Hoài
Chức vụ : Kế toán. 
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Tài chính-Kế toán.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Lao động tiên tiến.
Năm 2005 - 2006: Lao động tiên tiến.
Năm 2006 - 2007: Lao động tiên tiến.
Năm 2007 - 2008: Lao động tiên tiến.
Năm 2008 - 2009: Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011: Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2012 - 2013: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2013 - 2014: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".
Năm 2017-2018: Chuyển công tác sang trường TH Kim Giang
Họ và tên : Hoàng Huy Tân
Chức vụ : Văn thư
Trình độ đào tạo : Cao đẳng .
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Lao động tiên tiến.
Năm 2005 - 2006: Lao động tiên tiến.
Năm 2006 - 2007: Lao động tiên tiến.
Năm 2007 - 2008: Lao động tiên tiến.
Năm 2008 - 2009: Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011: Hoàn thành nhiệm vụ
Năm 2011 - 2012:  Hoàn thành nhiệm vụ
Năm 2012-2013: Lao động tiên tiến.
Năm 2013-2014: Chuyển công tác
Họ và tên: Nguyễn Thị Tám
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc- TPT đội.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm.
Thành tích tiêu biểu:

Năm 2010 - 2011:
Lao động tiên tiến.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm 2011 - 2012: Lao động Tiên tiến. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2013-2014: đạt chiến sĩ thi đua

Năm 2013 - 2014: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

 Năm 2016-2017: Chuyển công tác

Họ và tên: Vũ Thị Len
Chức vụ: Giáo viên tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm.
Thành tích tiêu biểu:

Năm 2010 - 2011: 
Lao động tiên tiến.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"
Năm 2011 - 2012: Hoàn thành nhiệm vụ. Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

 Năm 2012-2013: Lao động tiên tiến.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

 Năm 2013-2014: Lao động tiên tiến.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm 2014-2015: Lao động tiên tiến.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm 2015-2016: Lao động tiên tiến.Danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
 Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu  Lao động tiên tiến

        Họ và tên : Phạm Thị Chinh
Chức vụ : Thư viện - Đồ dùng
Trình độ đào tạo :  Cao đẳng thư viện.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010: Hoàn thành nhiệm vụ
Năm 2010 - 2011: Đạt lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012:  Hoàn thành nhiệm vụ

Họ và tên : Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ : Giáo viên hợp đồng
Trình độ đào tạo : Cao đẳng sư phạm
Công tác tại trường TH Thạch Lỗi  từ tháng 9/2012 năm học 2012-2013
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013: Giáo viên giỏi trường. 

Năm 2013-2014: Đạt Lao động tiên tiến. 

 Năm 2014-2015: Giáo viên giỏi trường.

 Năm 2015-2016: Giáo viên giỏi trường.

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Danh hiệu "giỏi việc trường đảm việc nhà".

Họ và tên : Nguyễn Thị Ngân
Chức vụ : Giáo viên hợp đồng
Trình độ đào tạo : Cao đẳng sư phạm

Công tác tại trường TH Thạch Lỗi  từ tháng 9/2012 năm học 2012-2013
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013: Hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2013-2014: Hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2014-2015: Chuyển công tác


Họ và tên : Lê Đức Tài
Chức vụ : Giáo viên hợp đồng
Trình độ đào tạo : Cao đẳng sư phạm Thể dục
Công tác tại trường TH Thạch Lỗi  từ tháng 9/2012 năm học 2012-2013
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013:Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2013-2014: Hoàn thành nhiệm vụ
Năm 2014-2015: Lao động tiên tiên
Năm 2015-2016: Chiến sĩ thi đua
Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
 Năm 2017-2018: Đạt danh hiệu  
Lao động tiên tiến
Họ và tên : Phạm Huy Thành
Chức vụ : Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo : 
Đại học
Công tác tại trường TH Thạch Lỗi  từ tháng 8/2017 năm học 2017-2018
Thành tích tiêu biểu :
 Năm 2017-2018: 
Họ và tên : Vũ Tiến Quân
Chức vụ : Kế toán
Trình độ đào tạo : 
Đại học
Công tác tại trường TH Thạch Lỗi  từ tháng 7/2017 năm học 2017-2018
Thành tích tiêu biểu :
 Năm 2017-2018: 
Họ và tên : Trần Thị Quỳnh
Chức vụ : GV âm nhạc
Trình độ đào tạo : 
Đại học
Công tác tại trường TH Thạch Lỗi  từ tháng 8/2017 năm học 2017-2018
Thành tích tiêu biểu :
 Năm 2017-2018: 
Họ và tên : Vũ Ngọc Khanh
Chức vụ :Y tế học đường
Trình độ đào tạo : 
Đại học
Công tác tại trường TH Thạch Lỗi  từ tháng 8/2014 năm học 2014-2015
Thành tích tiêu biểu :

Năm 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2016-2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2017-2018:Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Họ và tên : Bùi Thị Thán
Chức vụ :Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo : 
Đại học
Công tác tại trường TH Thạch Lỗi  từ tháng 8/2018 năm học 2018-2019
Thành tích tiêu biểu :